کیتوسان LOW

 چیتوزان - چیتوسان - کیتوزان - کیتوسان ( LOW )

CHITOSAN

 

low molecular weight ( وزن ملکولی پایین )

 چیتوزان - چیتوسان - کیتوزان - کیتوسان

Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
CAS Number 9012-76-4

 چیتوزان - چیتوسان - کیتوزان - کیتوسان

   (کاتالوگ نامبر شرکت سیگما -آلدریچ )448869-50G & 250G موجودی کالا در حجم های مذکور

معادل این محصول از شرکت های هندی و چینی نیز موجود میباشد

JoomShaper